De Marikenstraat

De Marikenstraat

Mariken van Nieumeghen is de hoofdrolspeelster in een rederijkersdrama dat omstreeks 1500 in Antwerpen door een onbekende auteur werd geschreven. Mariken heeft niet echt bestaan. Toch is zij niet meer weg te denken uit de geschiedenis van Nijmegen.

Het toneelstuk over Mariken vertelt hoe deze jonge vrouw bij haar heeroom, de priester Ghijsbrecht, in een dorp buiten Nijmegen inwoont en voor hem het huishouden doet. Op een dag wordt ze door haar oom naar de stad gestuurd om daar inkopen te doen. Het boodschappenlijstje is bekend: kaarsen, lampolie, azijn, zout, ui en zwavelstokjes. Met acht stuivers gaat Mariken op weg. Aan het eind van de dag klopt ze aan bij haar Nijmeegse tante, bij wie ze wil overnachten. Maar de tante stuurt haar weg. Mariken doolt door de Nijmeegse straten totdat ze wordt aangesproken door Moenen. Ze gaat met hem mee en verlaat Nijmegen, niet wetend dat Moenen de duivel in eigen persoon is. Met hem leidt Mariken zeven jaar lang een zondig leven. Dan keert ze terug naar Nijmegen, waar ze na het zien van een stichtelijk toneelstuk op de Grote Markt tot inkeer komt en zich aan de invloed van Moenen probeert te onttrekken. Dit lukt mede dankzij de hulp van haar heeroom Ghijsbrecht. Om vergeving voor haar zonden te krijgen, moet Mariken nog naar de aartsbisschop van Keulen en de paus van Rome reizen. Daarna treedt ze in Maastricht in een klooster, waar ze twee jaar later overlijdt.

Mariken werd een vrouwelijke Nijmeegse icoon. Sinds 1957 staat op de Grote Markt een standbeeld van Mariken, gemaakt door kunstenares Vera Tummers-van Hasselt. Toen omstreeks 1990 een originele Nijmeegse lekkernij werd bedacht, kreeg deze de naam Marikenbrood. Iets later werd de geheel nieuwe winkelstraat in het centrum tot Marikenstraat gedoopt.

Het Bombardement

Jaarlijks vindt op 22 februari de herdenking plaats van het bombardement op Nijmegen d.d. 22-02-1944. Deze herdenking vindt plaats bij De Schommel, het monument aan het Raadhuishof. Door het bombardement kwamen bijna 800 mensen om en raakten talloze mensen gewond. De stad stond in brand en de binnenstad werd verwoest. Ondernemers van de Marikenstraat leveren elk jaar een bijdrage aan de herdenking door fotokaarten te sponsoren.